Begrazingswei Turbinevrij! 
Kom massaal demonstreren tegen de voorgenomen plaatsing van een windturbine midden in de begrazingsweide op de Landtong van Rozenburg! 

WANNEER: Maandag 16 mei 
AANVANG: 20:00 uur
EINDTIJD: 21:00 uur (bij benadering) 
LOCATIE: Protestveld voor het EIC (Noordzeeweg 6) Kom op de fiets, we verwachten grote drukte!

PROGRAMMA / DOEL 
Er is geen officieel programma met sprekers. Wel is er muziek en speelt onze lokale band ‘WC Heroes‘ een lekker nummertje. De demonstratie wordt niet georganiseerd met als doel de bijeenkomst in het EIC te verstoren. Wel is het doel om aan de gemeenteraadsleden te laten dat er geen draagvlak is voor dit windturbine-plan. 

HOE DOE JE MEE - VARIANT 1 
1) Wees erbij! Aanmelden voor de demonstratie is niet verplicht, sterker nog; aanmelden is niet eens mogelijk. Op het protestveld is iedereen die had willen participeren van harte welkom! Geen verdeel & heers, maar als een saamhorige groep Landtong-liefhebbers! 
2) Nodig al je vrienden en je hele familie uit! 
3) Deel www.turbinevrij.nl op social media! 
4) Print de poster en plak hem op je raam! We proberen de poster ook weer in de Rozenburgse Courant te krijgen. Omdat het kort dag is (we hebben alleen de krant van 12 mei) rekenen we op jullie steun! 
5) Maak een ludiek protestbord en neem deze mee! Mogelijk kunnen we na afloop van de demonstratie weer een bordenbos planten, zoals in 2019. Houdt www.turbinevrij.nl en @BegrazingsweiTurbinevrij op Facebook in de gaten. 

HOE DOE JE MEE - VARIANT 2 
1) Ga gerust eerst naar de bijeenkomst in het EIC. LET OP: vooraf aanmelden is verplicht om deel te kunnen nemen aan de gesprekstafels over Uitbreiding Windpark Landtong. Er is slechts plek voor 50 personen, de organisatie van Begrazingswei Turbinevrij is hier niet verantwoordelijk voor! 
2) Bevalt het niet in het EIC qua participatie? Of zijn de gesprekstafels ten einde gekomen omstreeks 20:30 uur en ben je niet gerustgesteld? Sluit je dan alsnog aan bij de Landtong-liefhebbers op het protestveld! 

REGELS BIJ DEMONSTRATIES
De organisatie van Begrazingswei Turbinevrij heeft vertrouwen in iedereen die komt demonstreren, we houden tenslotte allemaal van onze Landtong. Toch willen we benadrukken dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld wil worden en dat deelnemers zich moeten houden aan de regels die gelden bij demonstraties: www.rotterdam.nl/wonen-leven/demonstraties
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!